شنبه 26 مهر1393 9:47
 

برهنه شو

و نگاهم را لبریز خواهش کن

 

نوشته شده توسط س  | لینک ثابت |

رستم‌التواريخ نيك یکشنبه 20 مهر1393 10:58

 

مي‌دانم

بكارت تو عميق‌تر از آن است

كه به عمود رستم‌الحكما فرو ريزد

و روح تو نازك‌تر از آن

كه نيش پتيارگان را تاب آورد

 

نوشته شده توسط س  | لینک ثابت |

دَعا سه شنبه 15 مهر1393 10:9
 

تو را تكرار مي‌كنم

 - و خسته نمي‌شوم-

چون ذكر مضطر.

 

نوشته شده توسط س  | لینک ثابت |

نشخوار سه شنبه 15 مهر1393 8:57

 

در سكوت ياد تو

گوسفند خيال من

مرتع تن تو را مي‌چرد

-------------------------------

تعبير از يدالله رويايي است در وصف شعر خود؛ گويا در مصاحبه با مجلة تماشاي قديم كه گفته است: تو مرتعي براي چشم‌هاي من مي‌آوري و من به عمق مي‌رسم.

 

نوشته شده توسط س  | لینک ثابت |

قصه چهارشنبه 9 مهر1393 14:11
 

من تكه ابري را مي‌شناسم

كه بر سرِ تك درختِ بياباني دور آهسته مي‌گريد

و چشم به راهِ نسيمي است كه دست در آغوشِ او كشد

و ببردش با خود به تماشاي ِ افق.

دوست داشتم مي‌شد به او بگويم

نسيم از لاي ِ پيراهنِ تو مي‌وزد.

 

نوشته شده توسط س  | لینک ثابت |