X
تبلیغات
آه، كوتاه
خماری چهارشنبه 27 فروردین1393 8:30

1

گاهی نگاهی

گاهی زنگ صدایی

داغ بوسه ای

2

به آیین مغ

شراب را حلالم کن

خمار، قدیم است

3

در باغ سوخته

نهالی می نشانم

به یاد آن سرو

نوشته شده توسط س  | لینک ثابت |

شاهنامه سه شنبه 26 فروردین1393 8:37

به هم بر مزن

خواب اسطوره ها را

ای یل بیدار!


نوشته شده توسط س  | لینک ثابت |

پیکره دوشنبه 25 فروردین1393 8:12

به تیغ نگاه

می تراشم از بالات

تندیس عاج را


نوشته شده توسط س  | لینک ثابت |

شنبه 23 فروردین1393 9:12

1

جای من این جاست

پشت درهای بسته

دل کنده از شهر

2

باز آن عشق بد

چون کرمی در مغز من

با سیب ممنوع

3

در من آهی سرد

آشیان کرده دیری

آتش خاموش

4

در من شکستند

بلور باورها را

تهی از خویشم

نوشته شده توسط س  | لینک ثابت |

ناگهان اکنون . . . چهارشنبه 20 فروردین1393 11:32

خطای من بود

دل بستن به این و آن

به مشتی بی دل


نوشته شده توسط س  | لینک ثابت |