سال قحطي سه شنبه 3 تیر1393 11:45

نه برفي در كوه

اي رودخانه‌هاي خشك

نه آبي درچاه

نوشته شده توسط س  | لینک ثابت |

دل گروني یکشنبه 25 خرداد1393 9:3
 

وقت كوچ ايل

مي‌رود و مي‌ماند

لاله‌اش درخاك

نوشته شده توسط س  | لینک ثابت |

و اما من ... یکشنبه 18 خرداد1393 9:19

 

شاعرانه هام

قربانيِ دو چشمت

سهم من، سكوت

 

نوشته شده توسط س  | لینک ثابت |

سلسلۀ ال . . . سه شنبه 30 اردیبهشت1393 1:10

1

آه می کشد سرد

از این سینة سوخته

دماوند پیر

 

2

در تشویش دشت

چرا ماه را مه گرفت

در رقص سایه

3

لب های تو را

شاید دلم می کشید

که دستم برید

4

نرگسهای خواب

دشت را پریشان کردند

چشمه ها را خشک

5

زمین می لرزد

از ضرب گوی و گام ها

دادها، دشنام ها

6

توده ای از ابر

موج دریای واژگون

کاش مرا می برد

نوشته شده توسط س  | لینک ثابت |

چشم های باز یکشنبه 28 اردیبهشت1393 23:49

1

دست بازیگر

عروسک های گردان

رشته های مکر

2

چشم می گشایم

به پشت بام می روم

خانه های دور

نوشته شده توسط س  | لینک ثابت |