به كه مانم - حسن هنرمندي سه شنبه 4 آذر1393 14:31

 

نه امیـدی نه سـرابی

نه درنـگی نه شتـابی

نه سرودی نه نـگاهی

نه سپیدی نه سیـاهی

راستی من به که مـانم؟

 


 

منبع نوشته: http://lahzehhayam.blogfa.com/cat-17.aspx

نوشته شده توسط س  | لینک ثابت |

روز شكار چهارشنبه 28 آبان1393 9:50

زوزه مي‌كشد گرگ پير، 

بزِِِِِِِِِِِِِِ ِ گَر به خود مي‌لرزد. 

سر نهاده بر ناي 

چوپان به خواب رفته. 

نوشته شده توسط س  | لینک ثابت |

بيد چهارشنبه 28 آبان1393 9:47

باد مي‌آيد 

باد مي‌آيد و شاخ و برگ فكرم به تشويش جنون مي‌رود. 

آه اگر يك لحظه آرام بود، 

مي‌شد سر به سينة تو گذاشت.

نوشته شده توسط س  | لینک ثابت |

اینیم ما چهارشنبه 21 آبان1393 10:29
 

خس و خاریم؛ 

خار هم نه، که خاشاک 

به هوای دستی بالا می رویم 

به  سکونِ سکوتی 

به سردیِ زمین می نشینیم. 

 

نوشته شده توسط س  | لینک ثابت |

سیل قطره چهارشنبه 21 آبان1393 10:26
 

پا بکوب، 

خاک کن، خراب کن 


گِلین لانة مور و موریانه را. 

مغز کوچک تو چه سنجد  

قصة قطره و لانة  مور  

 

 

نوشته شده توسط س  | لینک ثابت |